Klub svobodných matek

Rodinné právo

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že jsme zahájili spolupráci s Klubem svobodných matek. Cílem Klubu svobodných matek je podpořit své členky v jejich nelehké životní situaci všemi možnými způsoby. Dle našeho názoru se jedná o velmi záslužnou činnost, která plní funkci sociální služby maminkám, které ji potřebují. Tato služba v dnešní společnosti chybí nebo je nedostatečná, a proto je potřeba takovou aktivitu podporovat. Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto úžasného projektu. Veškeré informace o činnosti klubu naleznete zde http://klubsvobodnychmatek.cz

Vaše BPA


Next Když tatínek neplatí výživné

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti