Doručování zásilek se může protáhnout, Česká pošta zavedla kvůli epidemii řadu opatření

Právní antivirus

Česká pošta v reakci na vyhlášení stavu nouze omezila svůj běžný provoz pro veřejnost, kdy veškeré otevřené pobočky mají upravenou otevírací dobu nejdříve od 7 hodin, maximálně do 16 hodin, přičemž víkendový provoz je zrušen. V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR pak v rozmezí od 7/8 hodin do 9 hodin mohou tyto pobočky obsloužit pouze klienty starší 65 let, případně držitele průkazu ZTP – P starší 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelské službě.

V oblastech, které byly prohlášeny za karanténní a z tohoto důvodu byly uzavřeny, přestala Česká pošta doručovat zásilky a vyzvala občany, aby se o jejich odesílání vůbec nepokoušeli. Současně v těchto oblastech došlo k uzavření poboček České pošty, kdy jejich aktuální seznam je každý den aktualizován a zveřejňován na internetových stránkách České pošty.

Ve zbytku území České republiky došlo s ohledem na vyhlášení nouzového stavu k mimořádné změně Poštovních podmínek. Uvádíme výběr těch nejpodstatnějších:

  1. Doručovatelé nemusí předat zásilku, která je určena k dodání na adresu, pokud příjemce není dostatečně chráněn rouškou či jinou vhodnou ochrannou pomůckou;

  1. Nedoručené zásilky budou uloženy u příslušné ukládací pošty, odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na maximální možnou (30 či 15 dnů, dle druhu zásilky);

  1. Balíkové a listovní zásilky jsou doručovány standardně. Pouze u doporučených zásilek, v případě nezastižení adresáta, zásilka není ukládána a je rovnou vkládána do domovní schránky (netýká se zásilek, které mají doplňkové služby „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta);

  1. Obecně je nutné počítat se zdržením balíkových zásilek o několik dní. Listovní zásilky mohou být zpožděné např. z důvodu přednostního roznášení důchodů do domácností;

  1. Pro všechny uživatele datových schránek je nově odesílání Poštovních datových zpráv zdarma (od 24.3.2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu).

Nicméně i přes tato veřejně dostupná prohlášení na stránkách České pošty, máme od zaměstnanců různých právních odvětví informace, že Česká pošta například deklarovala, že u doporučených zásilek se doručovatelé ani nebudou snažit fakticky zásilky doručit, nýbrž se omezí na uložení na poštu (aby bylo minimalizováno riziko nákazy), čímž hrozí, že nemusí dojít k naplnění některých zákonných požadavků pro doručování dle platných a účinných právních předpisů. Tato deklarace navíc byla vztažena nejen na uzavřené oblasti, nýbrž na celé území České republiky. Taková deklarace nám byla oznámena např. některými exekutorskými úřady s odkazem na sdělení Exekutorské komory ČR.

U vybraných zemí s ohledem na nedostatek přepravních kapacit a omezení mezinárodní přepravy není možné realizovat poštovní styk, resp. předávání zásilek mezi Českou republikou a následujícími zeměmi je omezeno: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bermudy, Bosna a Hercegovina, Botswana, Čad, Černá Hora, Čína, Ekvádor, Estonsko, Filipíny, Gruzie, Guyana, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Itálie (jen balíky a EMS), Izrael, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kypr, Lesotho, Libanon, Lotyšsko, Malawi, Mauritánie, Moldavsko, Mongolsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Rusko, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Makedonie, Slovinsko (jen EMS), Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Surinam, Tunisko, Uzbekistán, Zimbabwe. U těchto zemí tak došlo k dočasnému omezení, resp. zastavení příjmů zásilek do těchto zemí.

Pro aktuální informace o vývoji omezení doručování poštovních zásilek proto doporučujeme pravidelně sledovat internetové stránky České pošty na adrese https://www.ceskaposta.cz/index.


Next Odročení jednání i prominutí zmeškání lhůt, soudy reagují na epidemii

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti