Poradenství v oblasti rodinného práva a dědictví

  • zastupování ve věci rozvodu manželství, příprava návrhů na rozvod manželství
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů, zúžení či jeho rozšíření
  • uzavírání dohod ve věci péče o nezletilé děti např. stanovení výživného
  • plnění vyživovací povinnosti (alimenty) vč. výživného pro rozvedenou manželku či manžela
  • poradenství v oblasti předmanželských smluv
  • zastupování v dědickém řízení/dědických sporech
  • sepsání závěti
  • vydědění potomka, partnera
  • rodinný právník s dohledem na fungování rodiny i po smrti klienta, včetně plnění poslední vůle

Oblast rodinného práva je oblast pro klienty citlivá. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomujeme a proto ke klientům vždy přistupujeme individuálně a ohleduplně s ohledem na danou situaci a potřeby klienta.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti