Komplexní poradenství v oblasti nemovitostí

  • příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem) včetně související smluvní dokumentace upravující podmínky financování obchodních transakcí s nemovitostmi
  • analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy
  • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
  • příprava smlouvy o výstavbě - k půdní vestavbě, střešní nástavbě, přístavbě, výstavbě domu a prohlášení vlastníka budovy (případně jeho změny)
  • právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitostí (zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky), včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace
  • komplexní právní podpora při realizaci developerských projektů, smluvní zajištění výstavby, financování a následný provoz realizovaných objektů
  • komplexní právní poradenství při konkrétních správních řízeních podle stavebního zákona

V oblasti nemovitostí poskytujeme komplexní právní poradenství (právní prověrky, veškeré dispozice s nemovitostmi, úschovy finančních prostředků na depozitním účtu naší advokátní kanceláře). Spolupracujeme s finančními poradci, daňovými poradci, realitní kanceláří, geodety, specialisty na inženýring, projektanty, architekty apod. a jsme tedy schopni našim klientům zajistit komplexní služby v jakékoliv záležitosti. Cílem je odstranit veškerá potenciální rizika, která mohou při realizaci transakcí s nemovitostmi nastat.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti