Soudní spory, rozhodčí řízení a vymáhání pohledávek

  • analýza skutkového stavu a zásadních právních otázek případu
  • návrh řešení případu včetně možností smírného řešení
  • zajištění předběžných opatření
  • plánování vedení sporu včetně procesní taktiky
  • zastupování klientů v soudních i rozhodčích řízeních před stálými rozhodčími soudy i v rozhodčím řízení ad hoc
  • zajištění výkonu rozhodnutí a exekuce

Naše kancelář má bohaté zkušenosti se spornou agendou a zastupováním klientů v soudních, rozhodčích, správních a jiných řízeních. Klademe důraz na zajištění skutečně efektivní právní pomoci. Poskytujeme právní služby nejen v civilním řízení, ale též v řízení správním, trestním a insolvenčním. Specializujeme se také na vymáhání pohledávek, přičemž dlouhodobě spolupracujeme s několika notáři, exekutory a se společností zabývající se správou a vymáháním pohledávek na profesionální úrovni, včetně hromadného vymáhání pohledávek.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti