Michaela Štenglová

Michaela je od roku 2022 absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Ještě během studií pracovala jako právní asistentka v notářské kanceláři JUDr. Miroslavy Protivové v Plzni a v advokátní kanceláří Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. v Hradci Králové. Po úspěšném dokončení studia nastoupila v roce 2022 na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., kde se zabývala především občanským, obchodním a trestním právem.

Počátkem roku 2023 se připojila k týmu na pozici advokátní koncipientky.

V rámci právní praxe v této kanceláři se zabývá především občanským a obchodním právem. Současně se věnuje rodinnému a trestnímu a trestnímu právu. Specializuje se zejména na právní zastoupení v občanskoprávních sporech a opatrovnických řízeních.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti