Odborná a legislativní činnost

Jednou ze specializací advokátní kanceláře BPA advokátní kancelář s.r.o. je rodinné právo, jemuž se především Mgr. Ilona Budková a její tým dlouhodobě věnuje. Své znalosti a rozmanité zkušenosti z této oblasti, které naši právníci získávají nejen při své advokátní praxi, ale také díky spolupráci s neziskovou organizací Klub svobodných matek z.s., tak mohou zúročit při řešení aktuálních celospolečenských problémů. Nejednou byli proto osloveni k účasti na odborné diskuzi či pomoci s přípravou aktuální legislativy.

V roce 2018 naši právníci debatovali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti u kulatého stolu na téma novelizace občanského zákoníku a přípravy zákona o náhradním výživném. Následně se v rámci připomínkového řízení sami podíleli na přípravě podkladů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V rámci přípravy zákona o náhradním výživném (2018) se naše kancelář jako poradce MPSV podílela na jeho vývoji, účastnila se konferencí na půdě Poslanecké sněmovny a připomínkovala textaci paragrafového znění.

V souvislosti s přípravou novelizace občanského zákoníku (2019) se naše kancelář podílela na přípravě připomínek za MPSV ke konkrétním pasážím navrhované úpravy.

Mgr. Ilona Budková také vystupovala v roce 2019 na akci Fórum rodinné politiky: Budoucnost české rodiny. V rámci workshopu věnovaného problematice vymáhání výživného hovořila jako jedna z panelistek o krocích, které by mohly přinést zlepšení komplikované situace rodičů samoživitelů.

V červenci 2019 se v naší kanceláři konalo konzultační setkání zástupců neziskové organizace Klub svobodných matek z.s. s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou na téma problematiky samoživitelů v právním prostředí. Své poznatky zde v roli výkonné ředitelky této organizace a zkušené advokátky představila také Mgr. Ilona Budková.

S příchodem roku 2021 došlo ke schválení zákona o náhradním výživném, který vstoupil v účinnost 1. července 2021 a tím upravil podmínky získání náhradního výživného pro děti, u kterých jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost. Změna v odvětví rodinného práva, a to v otázce dlužného výživného přináší nové možnosti pro všechny rodiče samoživitele, kterým bývalí partneři neplatí stanovené výživné.

V roce 2021 tak měl tým BPA prostřednictvím Klubu svobodných matek, z.s. možnost vyjádřit se na žádost Ministerstva spravedlnosti k jím zpracovanému analytickému materiálu, jenž vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného a obsahuje návrhy na její možnou aktualizaci.

Výstupem z analýzy Ministerstva jsou dnes již v praxi využívané nové tabulky a manuál k jejich využití v praxi. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že tabulky a manuál obsahují pouze určitý návod, jak postupovat, aby byla praxe pokud možno co nejvíce sjednocená u podobných případů. Rozmanitost života a neméně pak rodinného práva však v praxi přináší tolik variant životních situací, že je a vždy bude potřeba přihlédnout k individuálním okolnostem každého jednotlivého případu.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti