Právo obchodních korporací

  • zakládání všech typů obchodních korporací, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku
  • příprava a revize zakladatelských dokumentů u obchodních korporací, případně jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích (tzv. opt-in), související úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a vedlejších dohodách
  • standardní korporátní agenda (změna výše základního kapitálu, příprava a realizace valné hromady, převody a prodeje majetkových účastí ve společnosti apod.)
  • přeměny obchodních korporací

Naším cílem je poskytnout každé obchodní korporaci právní pomoc, kterou potřebuje s ohledem na svůj předmět činnosti, předmět podnikání, organizační a personální strukturu, podnikatelské cíle a plány apod. Jsme připraveni vytvořit smluvní vzory pro nejběžnější agendu klienta a vyškolit jeho zaměstnance klientů pro práci s těmito vzory.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti