Zastupování v trestním řízení

 • konzultace a sepis trestních oznámení
 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • sepsání řádných a mimořádných opravných prostředků (dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení), vč. ústavních stížností
 • návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vč. zastoupení v tomto řízení
 • návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu u ostatních trestů, vč. zastoupení v tomto řízení
 • mediace a alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání.
 • zajištění práva na přiznání škody poškozenému a ochrana jeho zájmů v adhezním řízení
 • poskytování právní pomoci osobám zúčastněným na trestním řízení v souvislosti s uplatňování jejich práv a nároků v občanskoprávním řízení

Hlavním úkolem obhájce je poskytovat právní pomoc obviněnému tak, aby byla šetřena veškerá jeho práva v trestním řízení a byly objasněny veškeré okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji alespoň značně oslabují. V oblasti trestní obhajoby analyzujeme postavení klienta a provedeme právní rozbor, připravíme strategii obhajoby, poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich obhajobě, vyhledáváme a napadáme procesní vady řízení, vyhledáváme důkazy svědčící ve prospěch obhajoby.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti