Dalibor Vujtík

Dalibor je od roku 2019 absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ještě během studií pracoval jako právní asistent v advokátní kanceláři Mgr. et Mgr. Zbyněk Vašinka ve Frýdku-Místku. Po úspěšném dokončení studia nastoupil v roce 2019 na pozici advokátního koncipienta v Advokátní kanceláři BPA advokátní kancelář s.r.o.. V rámci právní praxe v této kanceláři se zabývá především občanským a obchodním právem. Současně se věnuje insolvenčnímu právu, rodinnému právu, IT právu a ochraně osobnosti a osobních údajů. Specializuje se zejména na právní zastoupení v občanskoprávních sporech, vymáhání pohledávek, spotřebitelské právo a právo nemovitostí.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti