Odborná a legislativní činnost

Jednou ze specializací advokátní kanceláře BPA advokátní kancelář s.r.o. je rodinné právo, jemuž se především Mgr. Ilona Budková a její tým dlouhodobě věnuje. Své znalosti a rozmanité zkušenosti z této oblasti, které naši právníci získávají nejen při své advokátní praxi, ale také díky spolupráci s neziskovou organizací Klub svobodných matek z.s., tak mohou zúročit při řešení aktuálních celospolečenských problémů. Nejednou byli proto osloveni k účasti na odborné diskuzi či pomoci s přípravou aktuální legislativy.

V roce 2018 naši právníci debatovali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti u kulatého stolu na téma novelizace občanského zákoníku a přípravy zákona o zálohovaném výživném. Následně se v rámci připomínkového řízení sami podíleli na přípravě podkladů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V rámci přípravy zákona o zálohovaném výživném (2018) se naše kancelář jako poradce MPSV podílela na jeho vývoji, účastnila se konferencí na půdě Poslanecké sněmovny a připomínkovala textaci paragrafového znění.

V souvislosti s přípravou novelizace občanského zákoníku (2019) se naše kancelář podílela na přípravě připomínek za MPSV ke konkrétním pasážím navrhované úpravy.

Mgr. Ilona Budková také vystupovala v roce 2019 na akci Fórum rodinné politiky: Budoucnost české rodiny. V rámci workshopu věnovaného problematice vymáhání výživného hovořila jako jedna z panelistek o krocích, které by mohly přinést zlepšení komplikované situace rodičů samoživitelů.

V červenci 2019 se v naší kanceláři konalo konzultační setkání zástupců neziskové organizace Klub svobodných matek z.s. s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou na téma problematiky samoživitelů v právním prostředí. Své poznatky zde v roli výkonné ředitelky této organizace a zkušené advokátky představila také Mgr. Ilona Budková.

This site uses cookies to measure traffic