BPA – Association of Law Žižkov

We are progressive, creative, loyal, and also believe to be a pleasant association of law, which is ready to provide legal assistance to legal entities and individuals to their satisfaction.

We emphasize a personal and human approach to each individual client with comprehensible and clear communication.

Zbavení rodičovských práv

Family Law

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. more...

This site uses cookies to measure traffic