Zuzana Macurová

Zuzana vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2014). Advokátem je od února 2018.

Již v době studií začala Zuzana vykonávat právní praxi v Advokátní kanceláři Mgr. Víta Reichmanna, advokáta, kde po absolvování vykonávala koncipientskou praxi. Zde se specializovala především na právo obchodních společností, právo nemovitostí či právo občanské a pracovní. Po dobu této praxe rovněž zastupovala klienty v civilních soudních sporech a její častou náplni práce byla i obhajoba v trestním řízení.

Od února 2018 působí Zuzana jako samostatný advokát zaměřující se především na právo občanské, obchodní a trestné. V rámci uvedeného se i nadále podrobně specializuje na právo nemovitostí a obhajobu v trestním řízení.

Od prosince 2018 spolupracuje s BPA advokátní kancelář s.r.o., kde se věnuje zejména právu obchodnímu a občanskému se zaměřením na právo obchodních společností a právo nemovitostí. Její specializací je rovněž příprava občanskoprávních a obchodních smluv, vymáhání pohledávek či právo rodinné.

This site uses cookies to measure traffic