Kryštof Pazdírek

Kryštof vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2008). Advokátem je od roku 2012.

Po dokončení studií působil v české advokátní firmě Advokátní kancelář Vyšanská, Majer nejdříve jako koncipient a od ledna 2012 do října 2016 jako spolupracující advokát, kde zastupoval českou i zahraniční klientelu v civilních soudních sporech, specializoval se na právo obchodních korporací, bytové právo, právo v oblasti nemovitostí a podílel se jako vedoucí advokát na přípravě developerských projektů pro významné zahraniční developery.

Od října 2016 si Kryštof otevřel vlastní advokátní kancelář s generální praxí zaměřující se především na občanské právo, obchodní právo a trestní právo.

Od listopadu 2017 působí jako advokát v kanceláři BPA advokátní kancelář s.r.o.. Věnuje se zejména občanskému právu a obchodnímu právu, právu trestnímu, otázkám náhrady škody, insolvenčnímu právu a právu v oblasti e-commerce. Specializuje se na právní zastoupení v civilních soudních sporech, právo obchodních korporací, právo nemovitostí a právo bytové. Vedle toho poskytuje též právní služby v oblasti práva společenství vlastníků jednotek, družstevního při zastupování SVJ a bytových družstev v soudních, insolvenčních a exekučních řízeních.

This site uses cookies to measure traffic