Když tatínek neplatí výživné

Rodinné právo

Vážené maminky,
stále nás překvapuje kolika maminkám neplatí tátové výživné na jejich nezletilé děti. Přitom tyto maminky jsou často na výživném ekonomicky závislé.

Proto bych Vám ráda poskytla základní informace, které by Vám mohly pomoci přesvědčit nezodpovědné tatínky k placení.

Samozřejmě, my Vám také rádi pomůžeme, nebojte se na nás obrátit, nebudeme Vám nic účtovat.

Teď ke slíbeným informacím. Věděli jste, že máte vedle výživného nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení (aktuálně ve výši 8,05 % z dlužné částky ročně) ode dne prodlení s platbou výživného do dne jeho zaplacení. Věděli jste, že zanedbání povinné výživy je dle § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, trestným činem, za který hrozí trest odnětí svobody v trvání jednoho, případně až dvou let. Dle zvláštního ustanovení o trestání (§ 196a cit. zák.), může také soud pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy uložit i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Dále zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), umožňuje provést exekuci pozastavením řidičského oprávnění (§ 71a cit. zák.), aby tatínka motivoval k zaplacení.

Pozor, přestože zákon výslovně stanoví, že právo na výživné se nepromlčuje, práva na jednotlivá opětující se plnění promlčení podléhají. Délka promlčení lhůty je tři roky. Bylo-li však právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci – soudem, promlčí se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Nezaspěte tedy práva svých dětí!

Snad jsem Vám alespoň dodala naději, že zákon dává různé možnosti ochrany maminek a prostředky motivace pro tatínky k placení výživného. Většinou postačí situaci řešit, případně se obrátit na právníka.

Abych neházela všechny tatínky do jednoho pytle, samozřejmě, může se stát i situace opačná, ale ve své praxi jsem se s tím doposud ještě nesetkala. Tatínkům bych ráda doporučila, aby si evidovali a byli schopni doložit každou částku, kterou mamince poskytli. Už jsem se opakovaně setkala s případem, kdy tatínek platil výživné 'do ruky' a maminka pak požadovala výživné 'dvakrát'.

Vaše BPA - společnost advokátů Žižkov


Next Novela zákona o soudních poplatcích

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti