Novela zákona o soudních poplatcích

Soudní spory

Rádi bychom Vás upozornili na novelizaci zákona o soudních poplatcích účinnou od 30. 9. 2017.

Právní úprava dosud umožňovala, aby účastník řízení, který neuhradí ani přes výzvu soudu příslušný soudní poplatek (doposud byla velice krátká lhůta 3 dnů, takže když jsme stáhli datovou schránku v pátek, bylo třeba uhradit v pondělí), jej dodatečně zaplatil ve lhůtě 15 dnů pro odvolání proti rozhodnutí, kterým soud z důvodu nezaplacení soudního poplatku příslušné řízení zastavil. Byl-li poplatek uhrazen v této dodatečné 15 denní lhůtě, v řízení se dále pokračovalo. V takových případech (při neuhrazení soudního poplatku ve stanovené lhůtě a následném zastavení řízení) jsme soudu zasílali v tomto smyslu podnět ke zrušení usnesení o zastavení řízení (právě z důvodu, že jsme poplatek stihli ve lhůtě pro odvolání uhradit).

Nově se minimální lhůta, kterou soud ve výzvě k zaplacení soudního poplatku musí účastníkovi řízení stanovit, prodlužuje na 15 dnů (z původních 3 dnů, pokud není v odůvodněném případě stanovena lhůta kratší), na druhou stranu již není možné uhradit poplatek dodatečně po uplynutí této lhůty. Je proto nutné, aby byl poplatek skutečně uhrazen včas.

Je možné, že to v praxi zaznamenáme až časem, právě s ohledem na prodloužení lhůty k úhradě, která Vám poskytuje dostatečný prostor pro vyřízení výzvy.

Pokud k opomenutí dojde například u poplatku za podání žaloby a žalobou uplatněný nárok ještě není promlčen, je možno podat žalobu znovu, a poplatek tentokrát uhradit včas.

Pokud ale dojde k opomenutí uhradit poplatek např. za podání odvolání, je řízení pro daného účastníka již nenávratně ztraceno, protože lhůta k jeho podání již v té době zpravidla uběhne.

Právní úprava se týká řízení zahájených od 30. 9. 2017. Je možné, že soudy v praxi budou ještě v některých řízeních nějakou dobu postupovat „po staru“.


Next PF 2018

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti