Novela insolvenčního zákona

Bytové právo

Rádi bychom Vás tímto informovali o novele insolvenčního zákona, která posiluje postavení SVJ při vymáhání pohledávek za „předluženými“ neplatícími vlastníky bytů.

Novela zákona umožňuje přednostní uspokojení pohledávek společenství vlastníků jednotek za neplatícím vlastníkem bytové (či nebytové) jednotky v exekučním i insolvenčním řízení v době prodeje této jednotky. Toto přednostní uspokojení je omezeno do výše maximálně jedné desetiny výtěžku zpeněžení. Přednostně se tedy uspokojí pohledávky SVJ i před věřiteli, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem (banky apod.).

Novela je účinná od 1. prosince 2017.


Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti