Daňové zvýhodnění na děti

Family Law

V roce 2018 se stát opět pustil do pomoci rodin s dětmi a přichystal pro ně zvýšenou daňovou slevu na první dítě. Ale protože to není tak jednoduché, pojďme se blíže podívat, jak toto zvýhodnění můžete získat.

Jak ho mohu uplatnit?

V případě, že máte své dítě svěřené do své péče, máte právo uplatnit slevu na daních. Na výběr máte hned dvě možnosti, jak ji získat. Můžete si o ni zažádat v Prohlášení poplatníka ve mzdové účtárně. Potom vám zaměstnavatel každý měsíc vypočítá mzdu, pojištění a měsíční daň z příjmu, ze které vám bude odečtena sleva na dítě v měsíční výši. Pokud je vaše daň menší než uplatňovaná sleva, dostanete se do tzv. daňového bonusu. To v praxi znamená, že vám zaměstnavatel o tento bonus zvýší vaši měsíční mzdu.

Druhou možností je nechat si to až na roční zúčtování příjmů, kdy se zohledňují mzdy a daně za celý rok, slevy na dítě v roční výši spolu s ostatními slevami. Tím nám vzniká přeplatek na daních, který se nám vrátí s nejbližší mzdou, obvykle to bývá mzda za únor následujícího roku.

Kdy ho můžu uplatnit?

Pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění je třeba splnit několik podmínek. Slevu na daních můžete uplatnit na každé vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Tím se rozumí buď nezletilé dítě nebo dítě do 26 let věku, které se připravuje na budoucí povolání. Na studující dítě starší 26 let zvýhodnění uplatnit nelze. Další podmínkou je mít zaměstnání. Pokud ho nemáte, není z čeho vypočítat čistou mzdu. V těchto případech můžou slevu uplatnit prarodiče. Také je důležité dodat, že slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Jaká je výše slevy na děti?

Daňové zvýhodnění na první dítě se v tomto roce oproti tomu minulému ročně zvýšilo o 2 000 Kč. U dalších dětí se to zvyšovalo už v předchozích letech, takže zůstává stejná. Za rok 2018 tedy můžete uplatnit na první dítě slevu ve výši 15 204 Kč, za druhé dítě 19 404 Kč a za třetí a každé další vyživované dítě 24 204 Kč. Tyto částky se liší, pokud má vaše dítě ZTP/P.

Jak na pořadí dětí?

Pokud máte více dětí, může se stát, že některé z nich nesplňuje podmínky po celý rok. Co teď? Daňové zvýhodnění na druhé dítě a další můžete uplatnit pouze v případě, že v daném měsíci vyživujete více dětí. Například pokud jednomu z dětí skončí studia v červnu, tak od června do konce roku můžete uplatňovat slevu pouze na první dítě.

Jak se uplatňuje sleva ve střídavé péči?

Při uplatňování slevy je důležitá společně hospodařící domácnost. Když je dítě svěřeno do střídavé péče, tak obvykle jedna společně hospodařící domácnost neexistuje. Potom může nastat problém, protože zákon tyhle případy výslovně neupravuje. V těchto případech je nejlepší, když se rodiče dohodnou. Mohou se dohodnout například tak, že daňové zvýhodnění bude uplatňovat část roku jeden rodič a část roku druhý. Nebo se dokonce mohou dohodnout i tak, že dítě bude po celé zdaňovací období součástí pouze jedné domácnosti a slevu na dítě bude uplatňovat pouze jeden z rodičů. Pokud se rodičům nepodaří najít společnou cestu, o celé situaci bude muset rozhodnout soud. Pak platí pravidlo, že daňové zvýhodnění může uplatnit ten, v jehož péči bylo dítě na začátku kalendářního měsíce.

Jak se postupuje, když péče o dítě není určená soudem?

Pro posouzení společné domácnosti je důležitější, jak je to ve skutečnosti, než jak to stojí na papíře. Rozhodující není, kde má dítě trvalý pobyt, kdy došlo k rozvodu manželů nebo kdy rozhodnutí soudu nabylo právní moci. Zkoumá se skutečně faktický stav, kdy prokazatelně zanikla společná domácnost a odkdy dítě žije v domácnosti jednoho z rodičů. Prokazování však může být problematické.


Next Úroky z prodlení u dlužného výživného

This site uses cookies to measure traffic