Úroky z prodlení u dlužného výživného

Family Law

Často se stává, že samoživitelky dlouho čekají na výživné, které jim bývalý partner dluží. Bez těchto peněz pak mají mnohdy problém zaplatit účty a další výdaje, které s výchovou dítěte souvisí. Proto je v současné době možné požadovat po rodiči, který neposílá výživné včas, zaplacení úroku z prodlení.

V minulosti sice Nejvyšší soud rozhodl, že od roku 2014 nemohou být společně s dlužným výživným vymáhány také úroky z prodlení, to ale změnila novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. Díky ní přibyl do občanského zákoníku § 921 odst. 2, v němž se píše: „Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.“

Tyto úroky mohou být vymáhány jen na návrh zástupce nezletilého dítěte. Přiznat je pak soud může jak zpětně, tak podmíněně do budoucna. To znamená, že soud přizná úroky nejen ze splátek výživného, které bylo už v minulosti pozdě zaplaceno, ale také pro případ, že by teprve časem došlo k nezaplacení výživného na dítě včas. K prodlení přitom dochází už den poté, co mělo být výživné placeno. Pokud má tedy otec posílat výživné každého 15. v měsíci, už 16. se dostává do prodlení.

Jak úroky z prodlení u výživného prakticky řešit?

Chystáte-li se návrh na určení výživného teprve podat, určitě navrhněte soudu jejich přiznání přímo v samotném návrhu. Jestli jste už návrh na určení výživného podali, ale o úrocích z prodlení jste se v něm nezmínili, řešení je snadné. Můžete rozšířit návrh o úroky jednoduchým přípisem soudu nebo při jednání.

Co ale dělat, když máte rozsudek vydaný po novele občanského zákoníku, v němž nejsou přiznány úroky z prodlení, povinný Vám výživné neplatí včas a vy chcete úroky z prodlení vymáhat exekučně? Musíte podat samostatný návrh na přiznání úroků z dlužného výživného. Rozsudek o výživném, kde není upravena povinnost hradit úroky z prodlení, vám v tomto případě nepostačí. Ještě před podáním návrhu na přiznání úroků navíc potřebujete souhlas soudu s právním jednáním za nezletilého. Jelikož se nejedná o běžné jednání za nezletilého, musíte kvůli tomu zahájit další řízení.

Novela zákona, na jejímž základě je možné vymáhat úroky z prodlení u dlužného výživného, nabyla účinnosti až 28. 2. 2017. Je možné vymáhat zpětně i úroky z výživného, které bylo placeno se zpožděním ještě před tímto datem? Na tuto otázku asi ještě neexistuje přesná odpověď. Soud bude v těchto případech teprve rozhodovat. Pokud by však v judikatuře převládal názor, že lze vymáhat úroky z prodlení i takto, půjde maximálně o 3 roky zpětně.


Next PF 2019

This site uses cookies to measure traffic