Kristýna Fingerhutová

Kristýna je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 2016.

Kristýna započala právní praxi jako asistentka v advokátní kanceláři Mgr. Kryštofa Pazdírka v květnu roku 2017.

Od listopadu 2017 pokračuje ve své právní praxi jako právní asistentka v BPA advokátní kancelář s.r.o.. Věnuje se zejména vymáhání pohledávek, právu v oblasti nemovitostí se zaměřením na katastrální předpisy, právu obchodních korporací se zaměřením na obchodní rejstřík a živnostenské právo a dále cizineckému právu. Od roku 2019 se stará také o provozní a organizační záležitosti a dohlíží na bezproblémový chod celé kanceláře.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti