News from legal counseling


Koronavirus a insolvence

Právní antivirus

Jedny z mála podstatných změn v insolvencích po dubnové novele zákona jsou:

Zrušení povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh po dobu nouzového stavu až do 6 měsíců po jeho ukončení, pokud úpadek nastal v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

(Např. že jste museli uzavřít svou provozovnu. Nicméně je třeba důležité zmínit, že nebudete moct uplatnit, pokud Váš úpadek nastal dříve.)

Zamítnutí insolvenčního návrhu - K insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. srpna 2020 podal věřitel, se nepřihlíží.

(pozn. Insolvenční návrh tedy můžete na sebe podat pouze vy.)

Podmínky osvobození dlužníka od placení pohledávek

Insolvenční soud může v oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníku na návrh přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém doposud nebyly uspokojeny i v případech, kdy je hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo nižší než 50 % jejich pohledávek nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, pokud dlužník prokáže, že nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

Další činnost Ministerstva spravedlnosti k ochraně dlužníků v insolvenčním řízení

Ministerstvo spravedlnosti zároveň vydalo manuál, jak mohou dlužníci v insolvenčním řízení požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Za tímto účelem současně ministerstvo připravilo vzorové návrhy, které podávají dlužníci příslušnému insolvenčnímu soudu. Vzory jsou ke stažení dostupné na stránkách justice.

Pro úspěšnost takovéto žádosti je nutno rozlišovat, zda o úpadku bylo rozhodnuto před datem 31.5.2019 (tj. před oddlužovací novelou) či po 1.6.2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30 % výši) a jeho hotové výdaje.

https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/#koronavirus-vzoryPřekážky rozvodu

Family Law

Nepřekonatelné rozpory mezi manželi mohou vést až k rozvodu. Když se partneři společně dohodnou, vše se vyřeší poměrně rychle a v rámci možností i poklidně. V případě neshod se však rozvodová bitva mnohdy... celý článek


Regulation of parental access to children

Family Law

Both father and mother have an irreplaceable role in every child's life. Even if they do not live together, they have the same rights and responsibilities to the minor. Both should therefore take care of the child in the same extent and cooperate in upbringing of the child. Is it possible for... celý článek


Shared custody

Family Law

What is it? Shared custody is one of several forms post-divorce custody of a child, and based on the assumption that it is desirable for the child to have an equal amount of contact with both parents. According to a Constitutional Court judgement from 2014,... celý článekThis site uses cookies to measure traffic