Ilona

Ilona vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014). Advokátkou je od roku 2017.

Již v rámci studia na střední škole absolvovala praxi v české advokátní firmě Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o. jako asistentka (2004 - 2008). Následně po přijetí na právnickou fakultu zde pokračovala v právní praxi jako právní asistentka (2008 - 2014). Po absolvování právnické fakulty ve stejné firmě vykonávala praxi advokátního koncipienta (2014 – 2015). V rámci právní praxe v této kanceláři se zabývala cizineckým právem, živnostenským právem, nájmem a podnájem bytů a nebytových prostor se zaměřením na administrativní budovy a obchodní centra a související právní otázky, dále právem nemovitostí se zaměřením na developerské projekty, bytovým právem a právem v oblasti ochrany osobnosti a osobních údajů.

Od května roku 2015 pokračovala v právní praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Mgr. Martina Sejka, advokáta, kde se věnovala občanskoprávním sporům, vymáhání pohledávek, insolvenčnímu právu a dále se zaměřovala na problematiku práva spotřebitelského.

Od října roku 2016 Ilona pokračovala v právní praxi v advokátní kanceláři Mgr. Kryštofa Pazdírka s generální praxí v oblasti občanského a obchodního práva.

Od listopadu 2017 působí jako advokátka ve společnosti advokátů BPA. Věnuje se zejména občanskému právu, pracovnímu právu a právu správnímu se zaměřením na stavební právo. Dále se zabývá právem rodinným a problematice dědictví. Specializuje se na přípravu občanskoprávních a obchodních smluv, dále na problematiku nemovitostí, občanskoprávní spory, ochranu osobnosti a osobních údajů, spotřebitelské právo, cizinecké právo a vymáhání pohledávek.

This site uses cookies to measure traffic